Fotohistoria

PDN Photo Annual

PDN Photo Annual jest prestiżowym konkursem adresowanym zarówno do profesjonalnych fotografów, jak również do osób pracujących w szeroko rozumianej branży fotograficznej. Organizuje go od przeszło 20 lat magazyn Photo District News z Nowego Jorku. Wygrana, to nie tylko ogromne wyróżnienie, ale także szansa na wybicie się – zwłaszcza dla osób nowych w tej dziedzinie. Prace oceniane są przez ponad 30 sędziów.

Zgłoszenia

Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. Do wyboru jest aż 11 kategorii: Advertising / Corporate Work, Magazine / Editorial, Photo Books, Photojournalism / Documentary, Sports, Self-Promo, Personal, Stock Photography, Video / Multimedia, Student Work, Special Award.

Aby wziąć udział, należy zarejestrować się na stronie i dokonać opłaty wpisowej (od 25 do 60$). Możliwe jest dodanie pojedynczego zdjęcia lub całej serii. Pod uwagę w wyborze najlepszych prac brana będzie kreatywność, jakość zdjęć oraz ich zgodność z tematem.

Nagrody

Do zdobycia w tym konkursie są nie tylko nagrody pieniężne, ale przede wszystkim prestiż. Już sam udział, to dla fotografów wielkie wyróżnienie.

Nagrody specjalne:

Nagrody dodatkowe, to m.in. publikacje w internetowej galerii miesięcznika Photo District News, który ma już ponad 350 000 czytelników
i obserwatorów, zaproszenie na ekskluzywną imprezę w Nowym Jorku oraz podstawowe roczne członkostwo w PHOTO+ .

Każdy z uczestników zachowuje prawa autorskie do swoich prac.